compoplan.com

DOKUMENTACJE

 • PFU (Program funkcjonalno-użytkowych)
 • Koncepcje technologiczne, logistyka procesów
 • Nadzór autorski, odbiory technologiczne
 • Studium wykonalności, wybór technologii

KOMPOSTOWNIE

 • Projekty i koncepcja zakładów MBP
 • Kompostowanie osadów ściekowych i biodegradowalnych
 • Systemy kontroli procesu, kontroli emisji i kontroli jakości

BADANIA I POMIARY

 • Badania sprawności biofiltrów
 • Badanie parametrów procesów
 • Pomiary emisji
 • Ekspertyzy i raporty

KOMPOST

 • Szkolenia załogi kompostowni
 • Produkty handlowe, certyfikacja kompostu
 • System kontroli jakości, strategie rynkowe
 • Świat „BIOFORT”- międzynarodowa marka kompostu

controlambiental.com.co (Productos)

compoplan.com | 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyganska 3, Poland/Polen
Web: www.compoplan.com | Mail::office@compoplan.com | Tel :+48 33 821 51 64